Vriend worden ?

cms_large_LOGO-vriendenVoor een projectmatige ondersteuning van de Toonkunstconcerten is veel geld nodig. Naast de recette en eventuele sponsoren van een concert, draagt de ‘Stichting Vrienden van Toonkunst’ bij door haar verworven middelen uit te keren aan de concertkas. De verworven middelen komen uit bijdragen van de ‘Vrienden van Toonkunst’

Word ook vriend om Toonkunst in de gelegenheid te blijven stellen oratoriumconcerten in deze regio uit te kunnen voeren!

Met een minimale bijdrage van 15,00 per jaar helpt u ons enorm om dit doel te verwezenlijken.

Maak € 15,00 (of een hoger bedrag) over op rekening nummer NL 75 RABO 0380209993 en u mag zich ‘Vriend van Toonkunst’ noemen.
Vermeld uw naam en adres bij de overboeking en we nemen contact met u op.

Wat krijgt u als vriend?

U wordt d.m.v. een periodieke nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten van Toonkunst.
U krijgt i.g.v. gereserveerde plaatsen als eerste de mogelijkheid kaarten te kopen en daarmee altijd een beste plaats.