Stichting Vrienden van Toonkunst

cms_large_LOGO-vriendenDe Stichting Vrienden van Toonkunst heeft uitsluitend tot doel, het werven van fondsen voor de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, Afdeling Winterswijk en Omstreken. Alle verworven fondsen vloeien derhalve rechtstreeks in de kas van het Toonkunstkoor.

Het bestuur

Vanaf 1 januari 2005 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

P. Bruil-Meijer, voorzitter (per 02-03-2002)
M. Vinke, secretaris (per 01-01-2009)
J.F.M. Pierik, penningmeester (per 17-09-2001)
A. Bijker, lid (per 06-01-2009)
H.J.K. Bosman, lid (per 01-06-2003)
H.J. Stemerdink, lid (per 01-01-2005)

Contactadres / Secretariaat:
Mw. Maria Vinke, Veldkamperstraat 21, 7054 AX Westendorp tel. : (0315) 29 84 51

e-mail: vrienden@toonkunst.com

Kamer van Koophandel 09122116

Banknummer Rabobank: NL 75 RABO 0380209993  t.n.v. Vrienden Toonkunst , Winterswijk.