Requiem Mozart

Microsoft Word - standaard achtergrond flyer poster.docxZondag 2 november 2014, Oude Helenakerk, Aalten

Kom luisteren naar een unieke uitvoering van het prachtige Requiem van Mozart. Toonkunst wordt begeleid door Janieke Mollenhorst op orgel. Het belooft een heel bijzondere uitvoering te worden.

Solisten:
Irma ten Brinke, Sopraan
Eline Harbers, Alt
Pieter Jaap Idema, Tenor
Hans Scholing, Bas-Bariton

Aanvang: 15.00 uur, kerk open 14.30
Concert duurt ongeveer 1 uur

Toegang gratis, vrije gift, geen kaarten nodig

Het Requiem

Het Requiem in d-moll (KV 626) is de laatste, onvoltooid gebleven compositie van  Wolfgang Amadeus Mozart. Kort na het aanvaarden van  de componeeropdracht  ging de gezondheid van Mozart sterk achteruit. Bij zijn dood op 5 december 1791 had Mozart enkel de opening, het Introitus (het Requiem aeternam) compleet met orkestpartijen en vocale partijen op papier staan.

Van het aansluitende Kyrie werden alleen de vocale partijen en basso continuopartij volledig door hem uitgeschreven, de orkestpartijen (nog) niet. Toch kan ook dit onderdeel van de totale compositie als voltooid worden beschouwd. Immers, wanneer in 18de-eeuwse kerkmuziekcomposities de (strenge) fugavorm aan bod komt, dit is bij het Kyrie van Mozarts requiem het geval, volgt het orkest de zangpartijen meestal letterlijk. Dientengevolge hoeven de orkestpartijen niet uitgeschreven te worden in de compositiepartituur.

Omdat het requiem een bestelde compositie betrof, werd het werk op aandringen van Mozarts weduwe Constanze Mozart voltooid  door oud-leerling, vriend en collega Frans Xaver Süßmayr. Strikt genomen bevat de requiemcompositie zelfs meer Süßmayr dan Mozart.

Mozart hield zich bij het componeren van de requiem-onderdelen uiteraard aan de Latijnse teksten van de klassieke requiemmis als ook aan de officiële volgorde ervan. Hij deed enkel afstand van het componeren van muziek bij de teksten van het Graduale en de Tractus: vermoedelijk op grond van aanwijzingen van Mozarts  opdrachtgever graaf Franz von Walsegg.

In de loop van het jaar 1791 werd Mozart benaderd door een anonieme tussenpersoon die werkte voor de excentrieke Von Walsegg. Hij vroeg Mozart om een requiem te schrijven waarbij de helft van het totaalbedrag werd voorgeschoten. Von Walseggs vrouw Anna was op 14 februari 1791 gestorven en als fervent muziekliefhebber wilde hij ter ere van haar een requiemcompositie ten gehore brengen tijdens een gedachtenisdienst. Het requiem moest anoniem worden afgeleverd zodat Von Walsegg het voor zijn eigen werk kon laten doorgaan.

(bron: Wikipedia)

Voorproefje ?

Kunt u niet wachten? Luister dan alvast naar een prachtige uitvoering van het Lacrimosa door het Studium Chorale onder leiding van Hans Leenders met Leo van Doeselaar op orgel.