Naamswijziging

Het koor is een vereniging onder de naam:

Maatschappij tot bevordering der Toonkunst afdeling Winterswijk en omstreken
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 40 101 629

Omstreeks 1950 is men de naam ‘Toonkunstkoor Winterswijk’ gaan gebruiken. Gaandeweg kwam daar de toevoeging ‘en omstreken’ bij.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 2016 is besloten de naam te wijzigen in  ‘Toonkunstkoor Oost-Achterhoek’.

Dit besluit is om de volgende redenen genomen:

  • veel leden komen uit plaatsen die niet tot ‘en omstreken’ kunt gerekend kunnen worden (ten tijde van het opstellen van dit stuk kwam 51% van de leden uit Winterswijk, 10% uit Ratum, Kotten en Miste, 25% uit Aalten en Lichtenvoorde en 16% uit Borculo, Varsseveld en Ruurlo);
  • door de naam ‘Toonkunstkoor Oost-Achterhoek’ te gaan gebruiken wilde de ledenvergadering aangeven dat het geen koor uit Winterswijk is maar een koor voor de gehele Oost-Achterhoek; gehoopt wordt dat dit aanleiding kan zijn voor inwoners in deze regio om lid te worden;
  • door deze naamswijziging hoopt het koor ook makkelijker publiek te trekken uit diverse plaatsen in de Achterhoek;
  • ook denkt het koor het gebied waarin een concert gegeven kan worden uit te kunnen breiden; het is niet zo gebruikelijk om als een koor uit Winterswijk zonder medewerking van een plaatselijk koor bijvoorbeeld in Groenlo of Dinxperlo een concert te geven; met de naam Oost Achterhoek roept dit minder vragen op;
  • door deze naamswijziging hoopt het koor op sponsoring door andere bedrijven / instellingen dan uit de gemeente Winterswijk.

Om de naamswijziging kracht bij te zetten heeft Henk Holders van Holders Media een nieuw logo ontworpen waarin de nieuwe naam duidelijk naar voren komt. Dit nieuwe logo ziet u hierboven.

Winterswijk, 28 februari 2017